Vi kan stolt presentera vårt nya dotterbolag Invoice Inkasso AB

Vi vill stolt presentera vårt nya dotterbolag – Invoice Inkasso AB! Bolaget startades under hösten 2015 och kommer ta över och sköta all inkassohantering åt Invoice Finance räkning. Vi låter Henrik Ask, VD för Invoice Inkasso, presentera bolaget:

Vad har du för bakgrund? 

“Jag har en magister i företagsekonomi från Lunds Universitet varvat med utlandsstudier. Tidigare kom jag från Capitum där jag satt som VD och innan dess har jag alltid haft affärsutvecklande roller i olika företag varvat med rekrytering”

Varför valde du inkassobranchen?

“Jag fick möjligheten att starta upp Capitum som är ett inkassobolag och insåg att det passade mig väldigt bra. Inkasso handlar mycket om att lösa problem i kombination med att vårda relationer vilket passar mig. För att lyckas inom branchen måste du vara lyhörd men också veta när du ska sätta ner foten. Dessutom är det en bransch i stor förändring vilket tilltalar mig”

Varför Invoice Inkasso?

“Jag kom i kontakt med Johan Lindberg som är VD för Invoice Finance och vi fann varandra. Invoice Finance är ett företag med god lönsamhet och spännande visioner. I samma lokaler sitter även Billmate som är ett mycket spännande bolag. Det är en utvecklande och spännande miljö med härliga medarbetare. Det var inte svårt att tacka ja”

Vad innebär detta för Invoice Finance kunder? 

“I stort sett ingen skillnad, vilket är meningen. Inkassokrav kommer i fortsättningen gå ut från Invoice Inkasso istället för Invoice Finance då vi renodlar våra verksamheter vilket medför många fördelar för våra kunder”

Andra förändringar?

“Ja. Vi kommer bli mycket bättre på att informera våra kunder om vilka ärenden som går vidare till inkasso samt regelbundna rapporter gällande de ärenden som vi behandlar. Vi är det dynamiska inkassobolaget och anpassar oss efter våra kunder”

Varmt välkomna att kontakta oss, 040-39 68 29

i-zcH4Bx9-X2