Därför ska fakturaköp vara en naturlig del i din verksamhet

Företag gör det dagligen, små som stora!

De säljer sina fakturor då det bara finns fördelar med vad detta innebär!

 

Då kunden ofta har mellan 30 och 90 dagar på sig att betala in sina fakturor kan likviditeten i bolaget försämras, speciellt om det är ett nystartat företag. Därför säljer allt fler bolag sina fakturor till factoringbolag som Invoice Finance, detta säkrar likviditeten eftersom ni får era fakturor betalda inom 24 timmar och oftast ännu fortare.

Genom att sälja fakturorna till factoringbolag så undviker du risken med inkassokrav och du behöver inte skicka ut påminnelser. Detta resulterar inte bara i stabilare likviditet utan också mindre administrativt arbete. Då kan ni lägga era resurser och fokusera på kärnverksamheten istället.

Vi på Invoice Finance har arbetat med fakturaköp under många år och med många olika branscher. Factoring ska ses som en naturlig och effektiv del av den dagliga verksamheten då det bara finns fördelar med att få betalt snabbt och för att allt fler bolag gör det för att trygga sin verksamhets likviditet och ekonomiska välmående.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet att växa ekonomiskt stabilt så är du välkommen att kontakta oss på:

+46 (0) 40 396824

Eller genom vårt kontaktformulär på hemsidan så blir du kontaktad inom 24 timmar.