Tredskodom

Tredskodom

Dom mot den som utan skäl uteblir från domstolsförhandlingen.