Sälja fakturor

Förbättra likviditeten

De senaste åren har många nya tjänster presenterats på företagsmarknaden; tjänster som ämnar underlätta för företagare, samt göra det möjligt att växa snabbare. Sälja fakturor är en sådan tjänst och hos oss på Invoice Finance kan ni sälja era fakturor snabbt, tryggt och enkelt.

Det har alltid varit en välkänd bromskloss för företagare att kapital fastnar i kundfordringar eftersom man i regel får betalt efter att man levererat sin vara eller tjänst till kunden. Ett annat välkänt problem är kunder som inte betalar i tid – eller inte betalar alls. Givetvis finns det åtgärder som man kan vidta i dessa situationer men det kostar också pengar, samt en hel del tid och bry. Genom att sälja fakturor i samma ögonblick som man utfärdar den så förbättrar man flödet av inkommande pengar i företaget och kan vrida upp tempot på sin verksamhet.

Minskat ansvar

När man väljer att sälja fakturor istället för att själv vänta in den själv så slipper man även ansvaret för hanteringen av den – tiden som spenderas med pappersarbete minskar drastiskt. Om kunder inte betalar i tid – eller inte betalar alls – så är det den som köpt fakturan, d.v.s. vi på Invoice Finance, som har ansvar att hantera situationen. Som företagare får man alltså inte bara förbättrad likviditet i sitt företag genom att sälja fakturor – man får också väldigt mycket mindre huvudbry. Man kan säga att man genom att sälja fakturor outsourcar en tidskrävande och tålamodsprövande del av sin verksamhet till någon som är bättre lämpad att hantera den.

Om att sälja fakturor till oss

Sälja fakturor är en av de mest uppskattade tjänster som vi erbjuder våra kunder. När ni säljer en faktura till oss så kommer betalningen för fakturan in på ert konto så fort vi har godkänt fakturaköpet, vilket brukar ta max ett par dygn. Givetvis ger vi era kunder samma betalningsvillkor som ni informerat dem om när de köpt er vara eller tjänst.

Om kunden sedan inte betalar fakturan innan utsatt förfallodatum så skickar vi en betalningspåminnelse; och i nästa skede skickar vi ett inkassokrav. Processen är precis likadan som vid köp i allmänhet.

Vi lägger stor vikt vid att arbeta effektivt och professionellt så att våra kundrelationer, liksom era, kan byggas och stärkas långsiktigt.