Reskontrabelåning

Reskontrabelåning

I din kundreskontra finner du ofta uppgifter och information om dina kunder som underlättar och fullgör din bokföring. Genom reskontrabelåning kan du med oss på Invoice frigöra kapital ur denna reskontra. Bland uppgifter om adresser, kontaktpersoner och beställningar hittar du även betalda och obetalda fakturor, fakturor du kan belåna hos oss. Du får betalt för fakturorna i din reskontra bara någon dag efter överlåtelse, och du slipper därmed den administrativa bördan en skuldindrivning innebär. Med andra ord; du frigör både uppbundet kapital ur din reskontra, samtidigt som du får tid över till er kärnverksamhet.

Att använda sig av reskontrabelåning för att öka likviditeten i företaget är en vanlig metod, både för stora och mindre företag. Förutom de uppenbara fördelarna med att få betalt för fakturorna direkt, upplever flera företag även att kundrelationen stärks när fakturerande företag inte också står för påminnelser och indrivning.

Öka er likviditet och stärk era kundrelationer redan idag – kontakta oss på Invoice och belåna din reskontra.