Referensränta

Referensränta

Ränta som kvartalsvis fastställs av Riksbanken.