invoice_finance_vit

logo_white

Invoice_inkasso_vit

Om oss

Verksamheten startades 2004 av Anders Rönngard, Margreth Sullivan, Sten K Johnson och Per Lindblad. Delägarna Sten och Per bidrog med sina erfarenheter, Margreth hade ansvar för försäljningen och Anders tog sig an rollen som verkställande direktör.  Till en början var affärsidén att endast tillhandahålla korta krediter till företag med fakturor som säkerhet. Denna affärsidé har under 10 år utvecklats till att även innehålla anpassade lösningar inom inkassohantering. Idag omsätter företaget närmare en miljard kronor och har fortfarande en stark finansiell ställning såväl bolag som ägare. Under 2013 startades dotterbolaget Billmate AB, en betallösning för E-handlare och 2015 startades Invoice Inkasso AB. Efter sex år med extern VD är, sedan februari 2020,  Anders Rönngard återigen VD för hela gruppen.

Företagets säte är och har alltid varit Malmö med en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige. I takt med att företaget expanderat har både den finansiella styrkan vuxit och personalstyrkan ökat från tre till trettio engagerade medarbetare. Personalens mångåriga erfarenheter från olika branscher kombinerat med sunda interna rutiner gör att vi kan fortsätta växa men samtidigt behålla hög kvalitet och överträffa våra konkurrenter.

Affärsidé & Vision

Invoice Finance bedriver finansiella tjänster åt företag inom fakturabelåning, fakturaköp och inkassohantering med marknadens högsta kvalitet och bästa villkor. Invoice Finance ska vara den ledande finansiella organisationen inom finansiering och administration av kundfodringar genom god kvalitet och effektiva lösningar.