Ligg steget före när kunderna inte betalar i tid

Genom att vara förutseende kan ni bibehålla ett stabilt kassaflöde, minska era ekonomiska risker och undvika en dålig kundrelation. Vi berättar hur.

 

Innan fakturering

Ni kan minimera era ekonomiska risker redan innan ni fakturerar. Även om betalningsvillkor på 30 dagar ofta är normen kan ni med fördel ange en kortare kredittid på era fakturor för att öka ert kassaflöde. Många företag har betalningsvillkor på 10, 15 eller 20 dagar.

Glöm inte att ange dröjsmålsränta i era avtal. Genom att avtala en högre dröjsmålsränta i samband med affär motiverar ni era kunder till att vara extra noggranna och punktliga med sin betalning. Det kan också vara klokt att göra en kreditupplysning på era kunder när ni fakturerar större summor eller tar in nya kunder.

 

Har ni fakturerat?

Även de bästa kan göra fel. Säkerställ att ni verkligen har skickat iväg fakturan när betalningen inte kommer in som den ska. Har ni skickat fakturan med vanlig post finns det risk för att den kommer bort i posten. Vi på Invoice Finance rekommenderar alltid e-fakturering. E-fakturering är smidigt, går att spåra, samt är ett bra miljöval. Idag finns det nästan ingen anledning att fakturera med snigelposten.

 

Kom fakturan fram?

När ni är säkra på att ni har skickat ut fakturan så tveka inte att kontakta kunden för att snabbt ta reda på vad som har gått fel. Ni kan ringa samma dag som betalningen har uteblivit. Har ni många engångskunder där faktureringssumman är ganska liten så kan det vara bättre att skicka ut påminnelser och förseningsavgifter direkt. Gör ni större affärer och har en långsiktig relation med era kunder är ett samtal att föredra.

 

Vad gick fel?

Mycket kan gå fel: Fakturor slarvas bort internt. Fakturor fastnar i godkännandeprocesser. Fakturor kan innehålla för lite underlag. Fakturor kan bestridas. För att bibehålla en bra kundrelation är det viktigt att alltid låta kunden göra rätt för sig.

Oavsett vad som har gått fel så se till att ni tar ut de olika avgifter som ni är berättigade till då kunden inte betalar. På så sätt låter ni kunderna ta ansvar för sin del av affären samtidigt som ni ger dem en andra chans att rätta till det som har gått fel.

Läs mer om betalningspåminnelser, förseningsersättning för företagskunder samt dröjsmålsränta.

 

När betalning uteblir

Ni kan egentligen skicka alla obetalda fakturor till indrivning direkt efter förfallodatum, men de flesta företag brukar gå ut med minst en påminnelse först. Betalar kunderna inte trots påminnelse så måste ni ta beslut om ni vill driva in skulden eller ej.

I det här läget kan det vara skönt att lämna över ärendet till inkasso för indrivning. Fakturasumman avgör ofta om en indrivning är lönsam. Behöver ni hjälp med indrivning och lönsamhetsberäkning så kan vi hjälpa er med detta.

 

Om oss

Invoice Finance är experter inom fakturering. Vi sköter utskick, bevakning och inbetalningar samt skickar påminnelser och inkassokrav om det skulle behövas. Vill ni dessutom snabba upp kassaflödet samt slippa oroa er för kreditförluster så kan vi köpa era fakturor.

 

Fördelar med Invoice Fakturaservice

  • Ni väljer själva vilka fakturor ni vill att vi ska administrera
  • Administrativ avlastning
  • Vi vårdar era kundrelationer

Läs mer om Fakturaservice.

 

Fördelar med Invoice Inkasso

  • Vi är effektiva och professionella
  • Vi har hög lyckandegrad
  • Vi vårdar era kundrelationer

Läs mer om Inkasso.