Varför måste jag fylla i detta kundkännedomsformulär?

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på oss att “ha kundkännedom”. Det innebär helt enkelt att vi ska känna våra kunder. För att lära känna er bättre så behöver vi därför ställa ett antal frågor om er verksamhet samt att göra en id-kontroll. Vi får helt enkelt inte gå in i eller förlänga ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom.

Om du vill lära dig mer om ämnet och läsa hela lagtexten så hittar du mer information på Finansinspektionens hemsida.  Penningtvätt | Finansinspektionen

Vad gör ni med mina svar?

Efter att ni har skickat in era uppgifter så går vi igenom era svar och kontrollerar så allt ser ok ut. Vi hör av oss om vi har några frågor. Hör ni ingenting från oss så är allt frid och fröjd.  

Varför måste jag uppdatera mina uppgifter igen?

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på oss som leverantör att kontinuerligt ha uppdaterad kundkännedom. Så även om vi har en löpande affärsrelation så kommer vi behöva ställa dessa frågor med jämna mellanrum.

Vad är PEP och varför vill ni veta om jag är det?

PEP står för ” Politically Exposed Person”. Det betyder helt enkelt att man är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En person som är PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det gäller även anhöriga och medarbetare till PEP. Anhöriga och medarbetare till en person som är ”PEP” kallas för RCA. RCA är en förkortning för ”Relatives and Close Associates to a PEP”

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Vi har ingen huvudman, vad gör jag?

Nästan alla juridiska personer måste anmäla verklig huvudman. Har man ingen huvudman så måste även det anmälas. Om du vill läsa mer om verklig huvudman och/eller anmäla detta så gå in på Bolagsverkets hemsida.

Vad är en firmatecknare?

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets/föreningens namn med rättslig bindande verkan. En förenings firma kan alltid tecknas av styrelsen. Om du vill läsa mer om firmatecknare och/eller anmäla detta så gå in på Bolagsverkets hemsida.

Vad händer om vi inte besvarar kundkännedomsformuläret i tid?

Tyvärr måste vi då pausa utbetalningar till dig tills full kundkännedom är upprättad.

Hur samlar ni in kundkännedom?

Vi använder oss av det digitala signeringsverktyget OneFlow för att hämta in uppgifter för kundkännedom. Du kan läsa mer om hur OneFlows arbetar med säkerhet här.

Vem ser mina svar?

Dina svar och uppgifter är konfidentiella och hanteras enligt Dataskyddsförordningen. Hela vår integritetspolicy hittar du här.