Invoice Finance, ett Tillväxt Malmö-bolag

I november 2011 startades Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö är en satsning som bygger på att utveckla och stödja etablerade företag med stor utvecklingspotential och med säte i Malmö. Detta gör Tillväxt Malmö genom kontinuerlig affärsutveckling, coachning och rådgivning mot utvalda företag för att skapa tillväxt och ökade arbetstillfällen, med förhoppningar om att främja ett bättre Malmö.

Invoice Finance startades 2004 och har under 12 års tid utvecklats till ett bolag med stark finansiell ställning såväl bolag som ägare. En stark och brant tillväxtkurva har dessutom varit särskilt utmärkande de senaste åren. Mellan 2013 och 2014 hade Invoice Finance en intäktsökning på drygt 30 %. Mellan 2014 till 2015 låg ökningen på imponerande 45 %.

Värt att nämna är även Invoice Finance dotterbolag Billmate som hade en intäktsökning på 126 % från 2014 till 2015. De kommande åren räknar vi med att öka ca 100 % per år för Billmate och 20 % för Invoice Finance.

Under slutet av sommaren 2015 startades även Invoice Finance dotterbolag Invoice Inkasso som vi tror kan ge en ny dimension till koncernen.

Invoice Finance är idag ett av de företag som ingår i Tillväxt Malmös satsning. Det är ett spännande samarbete som bygger på företagets vilja att växa som i sin tur skapar förutsättningar för expansion. VD för Invoice Finance, Johan Lindberg, har under året även varit med i Tillväxt Malmös Ledarprogram. Detta ledarprogram riktar sig till de högsta cheferna i Tillväxt Malmös företag där Tillväxt Malmö tillför stöd genom kontinuerlig affärsrådgivning och utbildningar hållna inom exempelvis ledarskap och ekonomisk styrning.

“Det har både varit utvecklande för Invoice Finance, men även för mig då jag fått möjligheten att utbyta erfarenheter från likasinnade i Tillväxt Malmös ledarprogram. Genom den fortsatta satsningen som ett Tillväxt Malmö-bolag ser jag fram emot en vidare positiv utveckling för både Invoice Finance, Billmate och Invoice Inkasso Johan Lindberg, VD

 

Film_bild
Klicka på bilden och se filmen om Tillväxt Malmös Ledarprogram 2015

Om Invoice Finance: Verksamheten startades 2004 av Anders Rönngard, Margreth Sullivan, Sten K Johnson och Per Lindblad. Invoice Finance bedriver finansiella tjänster åt företag inom fakturaköp och fakturaservice med marknadens högsta kvalitet och bästa villkor. Invoice Finance ska vara den ledande finansiella organisationen inom finansiering och administration av kundfordringar genom god kvalitet och effektiva lösningar.

Om Billmate: Billmate AB bildades 2012 i Malmö som ett dotterbolag till Invoice Finance. Tillsammans med moderbolaget, samt teknikföretaget Combain Mobile AB, har man utvecklat e-handelsmarknadens mest flexibla och kostnadseffektiva betallösning – Billmate. Billmates betallösning möjliggör för e-handlare att ta betalt med faktura, delbetalning, kort och bankbetalning. Sedan lanseringen 2013 har Billmate hunnit bli en oerhört uppskattad och populär betalpartner till många svenska webbutiker.

Om Invoice Inkasso: Invoice Inkasso startades under hösten 2015 och är även det ett dotterbolag till Invoice Finance AB. Med tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet driver Invoice Inkasso in fordringar på ett effektivt och professionellt sätt. Inkassoverksamheten hanterar förutom konsumentinkasso även utlandsinkasso i länder såsom Norge, Danmark, Finland, Tyskland och England.