01.

Inkassokrav

Vi tar emot era förfallna fakturor och skickar ut inkassokrav. Blir kravet inte betalt gör vi en bedömning av gäldenärens betalningsförmåga, kontaktar er och ger vår rekommendation.

02.

Kronofogden

Lyckas vi inte upprätta en dialog med gäldenär och om betalning inte inkommer är det viktigt att få skulden fastställd. Vår rekommendation i det här skedet är i stort sett alltid att skicka in ett betalningsföreläggande.

03.

Verkställighet

När utslag meddelats är skulden fastställd och vi kan vända oss till Kronofogden för att mäta ut tillgångar. Om gäldenär saknar utmätningsbara tillgångar lägger vi ärendet på efterbevakning och vi står för samtliga utgifter.

04.

Tingsrätt

Om gäldenär bestrider betalningsföreläggande eller inte blir delgiven hjälper vi dig med stämningsansökan och företräder er i tingsrätten.

Invoice inkasso

Våra inkassohandläggare har erfarenhet av att hantera flera olika fordringstyper och vi har tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet. Vi driver in fordringar åt er på ett effektivt och professionellt sätt samtidigt som vi är måna om att bevara relationen som ni har byggt upp med era kunder. Både ni och era kunder får alltid en personlig handläggare som ni kan vända er till för att få hjälp, guidning och svar på era frågor.

Att sälja på kredit innebär alltid en risk att kunden inte betalar. För att undvika kundförluster bör all kreditförsäljning börja med en kreditupplysning. Har företaget bra rutiner för kreditförsäljning blir det färre problem med dåliga eller långsamma betalningar.

Konsumentinkasso

Inkasso mot privatpersoner brukar innebära stora volymer och mindre belopp. Vår verksamhet är anpassad för att hantera just detta. Vi tar bara betalt om vi lyckas, så det är lika viktigt för oss som för er att vi når en hög lyckandegrad. Invoice Inkasso hanterar även enstaka ärenden.

Utlandsinkasso

Vi hanterar utlandsinkasso i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England och övriga länder.  Alla utlandsärenden hanteras professionellt av våra ombud och partners som är affärsjuridiska experter på respektive lands lagstiftning och praxis.