Hur säkra är dina affärspartners, egentligen?

Det är lätt hänt att man slappnar av. Kunden har betalat till punkt och pricka på dagen år efter

år. Men så plötsligt händer det något. Fakturan du skickat förblir obetald.

 

Många företag är duktiga på att kontrollera nya affärsrelationer innan man inleder ett samarbete.

Men man är inte lika bra på att hålla koll på sina befintliga kunder.

Det anser Glorija Denic som är kreditansvarig på Invoice Finance.

– Det kan hända mycket under ett år, och ofta går det snabbt. Ett företag, som tidigare verkat

så tryggt och säkert, och som man haft goda relationer med under många år, kan hamna på

obestånd, få problem med dålig likviditet eller byta ägare som har en annan syn på när man ska

betala, säger hon.

 

Glorija Denic menar att företag generellt sett borde lägga lika mycket uppmärksamhet på sina

befintliga affärspartners som man gör när man får en ny kund.

– Det finns mycket värdefull information att hämta som gör att man kan bli varse obehagliga

överraskningar i god tid. Dessutom är mycket av informationen helt kostnadsfri eftersom det rör

sig om offentliga uppgifter.

– Jag skulle rekommendera alla att regelbundet ta reda på mer fakta, exempelvis genom att då

och då ta en kreditupplysning på företag man samarbetar med. Särskilt viktigt är det om man står

i begrepp att inleda ett större projekt där det finns betydande risker och som rör stora värden.

– Att ta kreditupplysning är så vanligt i dag att man inte behöver oroa sig för att det ska

äventyra en god relation. Är fallet ändå så är det en indikation så god som någon på att man ska

vara försiktig.

 

Vad är det då man ska hålla koll på?

– Först och främst ska man kontrollera om företaget i fråga dragit på sig några

betalningsanmärkningar. Det är en första fingervisning om att allt inte står rätt till.

– Andra saker man ska kontrollera är om företaget står i skuld till Skatteverket och om man

betalar sina arbetsgivaravgifter och moms punktligt.

– En annan sak man ska vara observant på är att företaget har en aktuell F-skattesedel. Bara

för att det står exempelvis på företagets hemsida att man är registrerad för F-skatt är det inte alls

säkert att man är det, understryker Glorija Denic.

 

Genom att studera företagets årsredovisningar, som kan rekvireras från Bolagsverket, finns också

mycket information att hämta.

– Röda siffror år efter år är en varningssignal som man bör ta på allvar liksom om bolaget har

liten omsättning men höga kostnader.

– Däremot behöver röda siffror något enstaka år inte betyda att företaget är på obestånd.

Bakom siffrorna kan ligga att man är inne i en expansionsfas, att man har råkat ut för en större

kundförlust, förklarar Glorija Denic.

– Att lyfta telefonen och fråga företaget i fråga vad som ligger bakom kan skingra många

frågetecken som gör att man fortsatt kan känna sig trygg.

 

Andra saker att vara observant på är förändringar i bolagets ägarbild och styrelse.

– Att kontrollera vem som sitter i företags styrelse är enkelt gjort via exempelvis Alla Bolag

som man hittar på Internet. Ser man att hela eller delar av styrelsen bytts ut under kort tid ska

man vara på sin vakt liksom om en eller flera styrelsemedlemmar har engagemang i flera andra

bolag som visar röda siffror eller är försatta i likvidation eller konkurs.

– I värsta fall kan det handla om så kallade målvakter som har som enda uppgift att fronta

utåt mot en ersättning. Har personen inte haft någon inkomst eller några egna utmätningsbara

tillgångar är det starka indicier på att något inte står rätt till. Om personen dessutom har ett

onaturligt stort antal bilar registrerade på sig är det ytterligare en indikation.

– Snabba försäljningar av bolag i flera omgångar är också ett tydligt tecken på att företaget

kan vara på väg att plundras på sina tillgångar, säger Glorija Denic.

– En annan varningsklocka är många negativa kommentarer om företaget på Internet eller i

sociala medier. Då ska man också vara vaksam.

 

Men hur gör man om man inte själv vill kontrollera för att man är rädd för att det ska störa en

annars god affärsförbindelse?

– Det enklaste sättet är att ta kontakt med ett finansbolag som Invoice Finance. Vi är vana vid

att hantera den här typen av uppdrag. Dagligen har vi kontakt med företag om frågor av den här

arten och ingen upplever det som särskilt märkligt.

– Snarare uppfattar man det som ett tecken på seriositet, att man är noggrann.

– Sedan kan man också välja att överlåta hela affären till oss. Det vill säga att vi sköter allt

från ankomstregistrering till dess att kunden betalat sin faktura, eller så kan man belåna sin

faktura och få betalt direkt av oss.

– I båda fallen ordnar vi även med att skicka påminnelse om fakturan inte blir betald i tid och

inkasso om den fortfarande förblir obetald.

– Skillnaden mellan fakturaservice och att sälja sina fakturor eller använda sig av fakturaköp

är att man i det senare fallet får betalt direkt av finansbolaget som också kan ta över risken. Vid

fakturaservice står man själv för risken och betalningen får man först efter att kunden betalt hela

beloppet till factoringbolaget, avslutar Glorija Denic. Fördelen med fakturaservice är att ens

kunder oftare får en benägenhet att betala snabbare än vad man vanligtvis hade gjort och det

också kan påverka företagets kassaflöde och likviditet på ett positivt sätt.