Frigör kapital från kundfakturor med fakturaköp

De flesta företag kräver att det finns kapital att tillgå för att inte riskera att få en stillastående verksamhet. Det är inte alltid möjligt för företaget att invänta betalningar från kunder eftersom det ofta krävs både resurser och finansiella medel för att påbörja nya projekt och föra verksamheten framåt. De flesta företag har betalningsvillkor på 30 dagar och ofta tar det längre tid än så att få betalt. Detta innebär en kapitalbindning som blir lång och ofta påfrestande. För ett företag som inte har tillräckligt med finansiella medel kan det bli förödande, exempelvis vid uppstart av nya projekt som är nödvändiga för företagets tillväxt.

Inte bara småföretagare

Det är lätt att tro att likviditetsproblem främst drabbar mindre företag men faktum är att även större företag kan få svårigheter med att starta nya projekt på grund av att kapital står bundet mellan betalningarna. En del företag är nischade inom sin bransch och har bara ett fåtal kunder. De fakturerar kanske stora belopp men med långa tidsintervall jämfört med företag som har fler kunder och säljer varje dag eller vecka. Även om det ingående kapitalet är stort, innebär det en påfrestning för företagets tillväxt eftersom det är lång tid mellan inbetalningarna.

Hur mycket risk tar ditt företag?

Att leverera tjänster eller varor mot faktura betyder att du som företagare tar en ekonomisk risk. Om din kund dessutom inte betalar fakturan enligt överenskommen kredittid så ökar det ditt risktagande ytterligare. Många kunder förväntar sig att få fortsatta leveranser trots utebliven betalning. Företaget som levererar varorna eller tjänsterna ställs då inför ett nytt ekonomiskt dilemma. För att minska risktagandet och undvika att hamna i en nedåtgående trend är det viktigt att vidta rätt åtgärder tidigt.

Att kunder inte betalar i tid kan bero på varierande anledningar men oavsett anledning bör du som företagare föra en snabb och öppen dialog med kunderna för att ha möjlighet att agera och göra något åt situationen. Med hjälp av en tydlig kommunikation med dina kunder kan du även påverka och besluta kring framtida leveranser.

Var steget före

Att minimera ekonomiska risker är något som bör göras redan innan fakturans betaltid har löpt ut och allra helst redan innan fakturan skrivs. Med tjänsten fakturaservice kan man ligga steget före då man överlåter hela eller delar av arbetet kring fakturorna till finansbolaget som tar hand om all administration från det att fakturan skapas tills dess att fakturan har blivit betald. Oftast ingår även kreditupplysningar och kreditbevakning och om kunden inte skulle betala i tid slipper ni som företag lägga massa tid på påminnelser, inkasso och andra uppföljningar. Vill man både förenkla för sig och få ett jämnare flöde av kapital kan man kombinera fakturatjänsten med fakturaköp, även kallat factoring eller fakturabelåning. Du får pengarna direkt från finansbolaget och de driver ärendet vidare utan att du som företag behöver vara inblandad om du inte vill eller har tid. Oftast har man dock en löpande dialog så kundkontakten förblir så bra som möjlig. En nöjd kund är ofta en återkommande kund. Kreditrisken övertar oftast finansbolaget helt när det handlar om fakturaköp då de är duktiga på att bedöma din kunds betalningsförmåga med sina många verktyg för kreditbedömning. Detta innebär alltså att man inte behöver oroa sig för att kunden hamnar på obestånd eller går i konkurs för då tar finansbolaget den smällen.

Sammanfattningsvis, för företag som har likviditetsproblem kan både tjänsterna fakturaservice och fakturaköp vara bra verktyg för att få tillgång till kapital snabbare och ha fortsatt möjlighet att växa och starta igång nya projekt som leder företaget framåt.