Frigör kapital för nya lönsamma affärer!

Det finns många fördelar med att sälja företagets fakturor. Den kanske enskilt viktigaste fördelen är att du förbättrar företagets likviditet med omedelbar verkan.

Särskilt viktigt är detta för snabbt växande företag som behöver pengar fortare än de 30 till 90 dagar som det kan ta innan en kundfaktura är betald. Genom att sälja fakturorna frigör du kapital för nya affärer som i sin tur skapar förutsättningar för nya lönsamma affärer och nödvändiga investeringar.

En annan fördel med att sälja företagets fakturor är att du slipper stå kreditrisken. Du slipper också skicka ut påminnelser eller inkassokrav till företag som inte betalar i tid.

Att företag säljer sina fakturor till ett factoringbolag är i dag dessutom etablerat inom näringslivet och ses därför som en naturlig del i en effektiv och sund affärsverksamhet.

Vi på Invoice Finance har arbetat med fakturaköp under många år. Bland våra uppdragsgivare finns företag inom de flesta branscher, företag som vi har ett nära och långsiktigt samarbete med. Vill du veta mer om oss och hur vi kan bistå ditt företag är du välkommen att ringa 040-39 68 20 eller besöka vår hemsida.