Finansiering

Finansiering

Finansiering innebär att en privatperson, eller ett företag, allokerar pengar till ett projekt, företag eller en privatperson.