Finansbolag

Finansbolag

Vad är ett finansbolag?

Ska man vara petig, är termen ”finansbolag” inte längre en officiell juridisk term. Men traditionellt sett syftar termen på de företag som bedriver någon form av verksamhet som frigör kapital, antingen åt näringsidkare eller privatpersoner, genom diverse tjänster.
De vanligaste tjänsterna ett finansbolag erbjuder är:

  • Factoring – gör att fakturor förvandlas till likvida medel.
  • Leasing – gör att ett företag kan investera utan att binda eget kapital.
  • Avbetalning- och kreditlösningar.

Gemensamt för dessa tjänster är att de erbjuder kunden ett sätt att slippa binda upp sina egna likvider i stora och kostsamma investeringar eller risker – så som i fakturor.

Genom att låta ett finansbolag belåna eller köpa egendom och fakturor, kan du som företagare använda dina tillgångar till att hålla ett jämnt kassaflöde, exempelvis vid expansion eller andra satsningar och betala av skulden genom leasingavtal eller återköp.

Vid sidan av fördelen av det frigjorda kapitalet, är det också gynnsamt för kundrelationen till slutkund, om du som företag inte är säljare av tjänst samtidigt som du agerar indrivare av obetalda fakturor. Genom att låta finansbolaget sköta sådana eventuella ärenden, behåller du en sund affärsrelation med din kund, samtidigt som fakturor utställda av tredje part har större benägenhet att bli betalda i tid, jämfört med originalfakturor.

Invoice finance är just ett finansbolag med ett par olika tjänster, bl a fakturaköp som innebär att du snabbt och enkelt kan frigöra kapital. Vill du veta mer om detta så kontakta oss gärna på telefon 040-39 68 20.