01.

Avtalshantering

Avtal med oss tecknas och ni kan logga in på Invoice Online som är ett offert-, order- och faktureringssystem.

02.

Kreditbedömning

Vi skickar ut fakturan på det sätt som mottagaren önskar d.v.s. via post, elektroniskt eller som PDF.

03.

Utbetalning

Så fort din kund har betalat fakturan skickar vi vidare beloppet till ert kontonummer, BG eller Plusgiro.

04.

Övrig handläggning

Vi tar emot eventuella fakturafrågor från era kunder och skickar ut betalningspåminnelser vid behov.

05.

Inkasso

Om vi inte erhållit betalning efter påminnelse erbjuder Invoice Inkasso vidare handläggning.

Fakturaservice

Fakturaservice är ännu ett effektivt sätt att frigöra tid och slippa den administrativa delen av utskick och uppföljning av fakturor. Många företagare lägger ner för mycket tid på att bevaka och hantera sina kundfodringar så därför erbjuder vi fakturaservice som ett komplement till fakturaköp. Det som skiljer fakturaservice från fakturaköp är att ni tar kreditrisken och att ni får utbetalning först när era kunder har betalat.

Vi har kunnig och erfaren personal som på ett professionellt sätt arbetar för att få in era kundfordringar och avlasta er så att ni får tid över åt er kärnverksamhet. Det är även bevisat att kunderna betalar snabbare och kredittiden minskar när en extern part hanterar fakturorna och efterbevakningen. Det är en självklarhet för oss att era kunder aldrig hamnar i sämre läge för att vi sköter administreringen av era fakturor.

Så här fungerar fakturaservice

Ni kommer överens med era kunder om betalningsvillkoren, registrerar eller importerar era fakturor genom vår portal Invoice Online och sedan sköter vi resten åt er. Så fort era kunder har betalat in till oss gör vi en utbetalning till ert bankkonto, bankgiro eller plusgiro.

Om era kunder mot förmodan inte har betalat efter förfallodatumet skickar vi ut påminnelse innan vi försöker få kontakt med dem över telefon eller mail. Ni kan hela tiden följa i Invoice Online vilka fakturor som är slutbetalda och vilka som är förfallna.

Fördelar med Invoice Fakturaservice

✓ Du väljer själv vilka fakturor du vill att vi ska administrera
✓ Administrativ avlastning
✓ Vi vårdar dina kundrelationer

 

 

macbook_new