Fakturaköp med eller utan regress, vilket är bäst?

Factoring är enkelt uttryckt en form av snabb, enkelt och smidig finansiering som företag har möjlighet att utnyttja. Fördelarna är flera, bland annat ökad likviditet och en eliminerad kreditrisk. Man kan välja mellan fakturaköp och fakturabelåning.

Fakturaköp innebär att företaget överlåter en, flera eller alla fakturor till ett factoringföretag och att man får det samlade beloppet överfört till bolagets konto direkt efter överlåtelsen. Fakturabelåning innebär att företaget intecknar sina fakturor upp till en viss avtalad procentsats hos factoringföretaget.

I samband med fakturaköp – och det är viktigt att tänka på – kan man också välja mellan fakturaköp med eller utan regress (återgång). Fakturaköp utan regress innebär att factoringföretaget tar hela risken om fakturan förblir obetald. Fakturaköp med regress innebär att företaget som sålt sina fakturor till ett factoringföretag behåller risken och ansvarar för att skulden slutregleras.

Vilket som är bäst, med eller utan regress, beror helt och hållet på vilken situation företaget befinner sig i. Därför är det viktigt att utvärdera såväl kundförlustrisk som likviditetsbehov. Rent riskmässigt är det alltid bättre att välja factoring utan regress. På så sätt får man bättre kontroll på cash-flow och löper mindre risk vid en kundförlust.

Vi på Invoice Finance har arbetat med fakturaköp under många år. Bland våra uppdragsgivare finns företag inom de flesta branscher, företag som vi har ett nära och långsiktigt samarbete med. Vill du veta mer om oss och hur vi kan bistå ditt företag är du välkommen att ringa 040-39 68 20 eller besöka vår hemsida.