Fakturaköp – ett bra val för företag i snabb tillväxt

Tillväxtföretag är kort sagt företag som växer fort. Tempot är högt och investeringsbehovet likaså. Ett tillväxtföretag är på framfart och på uppgång på marknaden och ofta ser framtiden ljus ut för ett företag som detta. Man skulle kunna likna det med en växande tonåring som växer ur sina skor och kläder vecka för vecka. Men det är inte bara nystartade företag som räknas till skaran av tillväxtföretag utan kan även handla om företag som funnits en längre tid på marknaden men som öppnat upp för nya idéer och möjligheter och på så sätt startar en ny period av ökad verksamhet och ökade behov.

I ett tillväxtföretag kan det vara stora förändringar upp och ner i kassan och nya behov och utmaningar dyker upp med jämna mellanrum. Kanske uppstår det behov av rekrytering för det saknas personal med rätt kompetens för ett nytt projekt, eller så är det varor som behöver införskaffas. Detta innebär en ständig jakt på kapital.

Dock är det nästan mer en regel än ett undantag att när ett företag har som störst behov av att låna pengar, så är det som allra svårast att få lov att låna pengar hos banken. Små och medelstora företag har troligtvis svårast att få lån då bankerna kräver en viss säkerhet och vill att företaget har goda tillgångar för att kunna betala tillbaka skulden och, dessutom, ha möjlighet att betala ränta.

Så vad finns det då för möjligheter för att skapa nytt kapital om man saknar den säkerhet som ett banklån kräver?

Checkkredit innebär att man har möjlighet att låna pengar löpande på sitt checkkonto som är låst till ett gränsbelopp. Att välja checkkredit kan i en del fall vara mer förmånligt än att välja ett banklån då man bara behöver betala ränta för det belopp man faktiskt nyttjat. Utöver det betalar man en årlig avgift procentuellt beräknat på kreditbeloppet.

Fakturaköp är ett av de smidigare sätten för att få ekonomin att hålla sig på en bra nivå och minskar risken för likviditetsproblem. Genom att sälja fakturorna kan man vara säker på att få betalt, även innan fakturan förfaller. Alltså – företaget slipper långa väntetider, administration för utebliven betalning och kan med gott samvete påbörja de där nya projekten som ska lyfta företaget och öka omsättningen i framtiden. Detta alternativ kostar en viss procent av fakturan men besparar mycket tid och väntan. Tjänsten är dessutom flexibel och ger dig som företag möjligheten att bestämma hur många och vilka fakturor ni vill sälja, oavsett konjunkturläge.