01.

Avtalshantering

Avtal med oss tecknas och ni kan logga in på Invoice Online som är ett offert-, order- och faktureringssystem.

02.

Kreditbedömning

När fakturan är skapad utför vi en kreditbedömning och kontrollerar mottagarens återbetalningsförmåga.

03.

Utskick av faktura

Vi skickar ut fakturan på det sätt som mottagaren önskar d.v.s. via post, elektroniskt eller som PDF.

04.

Utbetalning

Efter att vi köpt fakturan erhåller ni betalning inom två arbetsdagar och fakturan bokas som betald i er reskontra.

05.

Övrig handläggning

Vi tar emot fakturafrågor från era kunder och skickar ut påminnelser och inkassokrav vid behov.

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en form av factoring där ni som kund belånar fakturan hos ett finansbolag eller bank. Fakturan köps alltid med regress vilket innebär att ni tar risken om slutkunden inte betalar. Normalt brukar fakturans belåningsgrad ligga mellan 70-80%. I Sverige är det vanligare att man väljer fakturaköp d.v.s. att man säljer sin faktura istället för att belåna den.

Så här fungerar fakturabelåning

När ni har tecknat avtal med oss får ni inloggningsuppgifter till vår fakturaportal Invoice Online där ni kan skapa eller importera era originalfakturor. Vi plockar upp fakturorna och genomför en kreditbedömning på era kunder och skickar därefter vidare dem med vändande post. Fakturan blir försedd med en text som informerar om att den har övertagits av oss, i övrigt har fakturan samma betalningsvillkor som ni har kommit överens om med er kund. Samma dag som vi godkänner och köper fakturorna genomför vi en utbetalning till ert bankkonto, bankgiro eller plusgiro. Därefter följer vi upp och kontrollerar att er kund betalar in till oss på angiven förfallodag, gör de inte det skickar vi ut påminnelse samt ett inkassokrav ifall det behövs. Ni kan hela tiden följa i vår portal Invoice Online vilka fakturor som är slutbetalda eller förfallna.

Skulle det vara så att vi upptäcker att en fakturamottagare har dålig kreditvärdighet eller återbetalningsförmåga och vi väljer att inte köpa fakturan kontaktar vi er omedelbart så att även ni håller er uppdaterade.

Allt sköts på ett smidigt och professionellt sätt då vi vill att ni behåller goda och långa relationer med era kunder.