Bättre likviditet med fakturaköp

Att ha en god likviditet är en avgörande förutsättning för att ett företag ska kunna fortsätta växa och verka på marknaden. Med likviditet menar man att företaget har tillräckliga finansiella resurser för att kunna klara av sina betalningar till olika leverantörer och övriga utgifter och räkningar.

Likviditeten används ofta för att visa på ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Tillgångar som företag har direkt tillgängliga, alltså pengar som kan användas omgående, kallas för likvida medel. Till likvida medel räknas pengar som finns kontant i företagets kassa och pengar som finns på olika konton. Aktier och obligationer räknas alltså inte som ett företags likvida medel.

Tips för att få en god likviditet

För att skaffa sig en så god likviditet som möjligt bör man starta med att se över sina kostnader i företaget. Många gånger kan mycket förbättras genom att man skalar av en del av företagets kostnader istället för att lägga allt fokus på att sälja mer. Att öka försäljningen är givetvis ett mål att sträva efter men att först skära ner på onödiga utgifter lyfter företaget på ett snabbare och enklare vis i det första steget.

Vänta inte med att fakturera
Så snart en vara eller tjänst blivit såld är det dags att fakturera. Att ändra betalningsvillkoren från t.ex 30 dagar till 14 dagar bidrar till ett snabbare flöde med pengar in i kassan. Glöm heller inte att skicka ut en betalningspåminnelse så snart en faktura förfallit. Automatiskt utskick är att föredra. Handlar det om en stor leverans med ett senare slutdatum så sätt upp delbetalningar som kunden får göra under tiden.

Har ni däremot ont om tid för att administrera fakturor och påminnelser eller bevaka inbetalningar så kan det vara smart att använda sig av tjänsten fakturaservice, vilken innebär att ett annat företag hjälper er att hantera utskick och uppföljning av fakturor och påminnelser.

Kan ni som företag förhandla fram längre krediter med era leverantörer så gör det. Alternativt skapar ni en överenskommelse med era leverantörer att de får betalt så snart ni erhållit betalning från er kund. På så vis ligger företaget inte ute med dessa pengar.

Ökad likviditet med hjälp av fakturaköp
Genom att sälja sina fakturor och använda sig av så kallad factoring eller fakturaköp minskar kreditrisken och ger ett jämt flöde av likvida medel in i företaget. Det är en enkel lösning som besparar företaget både administrativ tid och pengar samtidigt som betalningen kommer in omgående.

För företag som har likviditetsproblem och behöver pengar kan det vara smartare att sälja av sina kundfordringar än att försöka ta ett banklån eller använda checkkredit. Fördelar med det är att du kan själv välja vilka fakturor du vill sälja och får pengar direkt.

Glöm inte bort att hålla koll på preliminärskatten
Om företaget har lägre intäkter än man räknat med kan man lämna in en preliminär inkomstdeklaration med förändrade uppgifter vilket hindrar att företaget betalar en för hög preliminärskatt. Men ha i åtanke att företaget måste betala restskatt om ni betalat in för lite skatt under året.

Undvik kundförluster och ta hjälp av ett inkassobolag
Kundförluster kan vara förödande för ett företags likviditet. Genom att anlita ett inkassobolag som driver in de uteblivna betalningarna kan ni som företag minska risken för kundförluster. Låt inte era kundfordringar bli surdegar utan lös eventuella frågetecken direkt. Ju längre kredittiden blir desto högre blir risken att ni inte kommer få betalt alls. Dessutom skyddar ni er kundrelation genom att undvika att hamna i komplicerade situationer som inkassobolagen har väl inarbetade rutiner för att hantera.