7 november uppdateras Invoice Online – läs mer här!

Vi jobbar ständigt med att uppdatera våra funktioner för att göra det smidigare för dig och kund. Vi har fått in mycket feedback från er om vad som kan förbättras i vår onlineportal. Vi har lyssnat på er och kommer nu att uppgradera fälten för fakturamottagarens uppgifter.

Vi vill göra det enklare och smidigare att säkerställa att fakturor som skickas in har rätt uppgifter till mottagaren och därför kommer några av fälten snart bli obligatoriska att fylla i innan fakturan skickas in till oss för fakturaköp eller fakturaservice. Några anledningar till att vi inför detta steg är:

 • Vi vill vara säkra på att er kund får fakturan och att adress och namn är ifyllt.

 • För att eventuellt kunna driva fakturan vidare måste rätt uppgifter finnas mot fakturamottagaren så som namn och orgnummer.

 • Vid en eventuell tvist mellan er och er kund underlättar det alla led i processen om uppgifterna vi har om er kund stämmer.

  Vi kommer verifiera att pers.nr./org.nr. är kopplat till rätt namn och det kommer vara obligatoriskt att man anger korrekt juridiskt namn på sin kund (fakturamottagare).

  Det enda undantaget för kontroll av organisationsnummer är om din kund befinner sig utanför Sverige, då görs ingen verifiering automatiskt.
  Vi kommer heller inte göra hårda kontroller på adressen ni anger till er kund då den kan avvika beroende på vilket kontor/avdelning man vill skicka fakturan till.

  bild 1

 

 

 

En annan feature vi tyckte var viktig att ha med är att du kan spara en faktura utan att ha fyllt i samtliga fält, det är först när du vill aktivera den för fakturaköp eller fakturaservice som du kommer få ett felmeddelande om att fakturans obligatoriska uppgifter saknas. Ni kan redan nu tänka på att alltid fråga er kund om orgnummer/personnummer och fylla i för nya kunder. Ett tips är att leta upp orgnumret i www.allabolag.se men ni är så klart välkomna att ringa oss också så hjälper vi till så mycket vi kan.

Vi kommer att skicka ut mer info till de kunder som vi vet saknar obligatoriska uppgifter till sina kunder i Invoice Online. Vi har hela oktober på oss och tillsammans uppdaterar vi hela er kundlista för bättre hantering!

 

bild 2 (1)

 

Uppdaterad kundvy

Uppdateringen med obligatoriska fält gör det möjligt för ytterligare förbättringar av Invoice Online.
Du kan redan från 14/10 se i din Kundvy vilka kunder som behöver kompletteras med uppgifter innan 7 november. Om din kund har en gul varningssignal så betyder det att vi saknar uppgifter på några fält. Lägg muspekaren över varningen så ser du vilka uppgifter vi saknar. Du kan alltså redan nu börja fylla i saknade uppgifter på återkommande kunder så du är redo inför 7 november.

Bild 3

Rullista för land 

En länge efterfrågad funktion är att ha en rullista för Land när du fyller i din kunds adress. Sverige kommer att vara förvalt, men väljer du ett annat land i rullistan sparas det valet på kundkortet för framtiden.

Viktiga datum

14 oktober: Kundvyn uppdateras och du kan se vilka uppgifter som saknas.

7 november: Uppdateringen går live.