Johan Lindberg

verkställande direktör

Tillträdde styrelsen 13 mars 2014 som VD
efter 3 år som verksamhetsansvarig.
Andra uppdrag
Billmate AB, VD

Fredrik Lindblad

styrelseledamot

Tillträdde styrelsen 30 april 2013
Andra uppdrag
Quickcool AB, styrelseledamot
BioActive Polymers in Lund AB, extern VD
Tjörröds Fastigheter AB, styrelseledamot
BibbInstruments AB, styrelseledamot
Optiol Holding AB, styrelseledamot

Björn Bergentoft

styrelseledamot

Tillträdde styrelsen 20 mars 2004
Andra uppdrag
Pronas Pharma AB,
styrelseledamot

Anders Rönngard

styrelseordförande