Sälja fakturor

Sälja fakturor

Ett företag kan välja att sälja sina kundfakturor för att temporärt förbättra sin likviditet genom att inte binda upp kapital i kundfordringar och eller slippa kostnaden för hanteringen, en form av outsourcing.